Beheer

Behalve onze dienstverlening als bewindvoerder voor cliënten, bieden wij ook de service ‘Beheer vaste lasten’ aan. Dit is een service die ook geschikt is voor mensen die zelf bewindvoerder zijn. Wij verzorgen dan een deel of de complete administratie van de persoon die onder bewind staat, betalen in opdracht van de bewindvoerder de rekeningen etc. Ook verzorgen wij het financiële verslag dat de bewindvoerder ter verantwoording aan de rechtbank moet voorleggen. Met ‘Beheer’ bent u van alle administratieve rompslomp af, terwijl u wel eindverantwoordelijk bent over de financiën van uw kind of verwant.

Dienstverlening beheer (in opdracht)

  • Bankrekeningen openen en beheren
  • Vaste lasten en rekeningen betalen
  • Bankpassen aanvragen
  • Leef- en zakgeld overmaken
  • Vermogen beheren
  • Verantwoording naar de rechter verzorgen

Kosten

Mijn Geld en Zo is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Dit maakt dat onze tarieven laag zijn; aanmerkelijk lager dan veel commerciële bewindvoerders hanteren. Naast inschrijfkosten betalen onze cliënten een vast bedrag per maand. Sommige extra diensten worden aanvullend in rekening gebracht, zoals het opstellen van de “rekening en Verantwoording’ voor de rechtbank. Al onze tarieven vindt u hier »

Een handige folder

We hebben alle informatie over wat Beheer Vaste Lasten precies is in een handige folder gezet: Beheer vaste lasten, Belangrijke rekeningen altijd betaald.