Waar gaat de post heen?

Als een persoon een bewindvoerder heeft, dan verzoekt de bewindvoerder de instanties om alle post direct naar de bewindvoerder te sturen, tenzij nadrukkelijk afgesproken is om dat niet te doen. Gemeenten en de daar direct aangekoppelde instantie zoals bijvoorbeeld de SVB, sturen de post echter naar de cliënt. Het gaat dan bijvoorbeeld om gemeentelijke belastingen […]