Waar gaat de post heen?

Als een persoon een bewindvoerder heeft, dan verzoekt de bewindvoerder de instanties om alle post direct naar de bewindvoerder te sturen, tenzij nadrukkelijk afgesproken is om dat niet te doen. Gemeenten en de daar direct aangekoppelde instantie zoals bijvoorbeeld de SVB, sturen de post echter naar de cliënt. Het gaat dan bijvoorbeeld om gemeentelijke belastingen of het aanleveren van informatie. Mocht je cliënt deze post ontvangen stuur deze post dan in verband met de reactietermijn altijd zo snel mogelijk door aan de bewindvoerder. Als het mogelijk is laat de bewindvoerder in het vervolg de post direct naar ons toesturen. Mijn Geld en Zo stuurt post altijd naar de cliënt toe. Dit omdat verwanten in het kader van de AVG niet in ons systeem zijn opgenomen. Wel staat de formele wettelijke vertegenwoordiger in het dossier van de cliënt opgenomen. Daar waar wij weten dat er sprake is van een mentor schrijven wij die in relevante zaken rondom zorg wel direct aan.