Let op: alleen ‘s ochtends bellen

Vanaf 1 januari is Mijn Geld en Zo alleen nog ‘ s ochtends telefonisch bereikbaar. De belangrijkste reden is dat de de werkdruk onder bewindvoerders is opgelopen. Dit blijkt ook uit onderzoek van brancheverenigingen NVVK, Horus en NBBI. Bewindvoerders zijn meer tijd kwijt aan het verkrijgen van goedkeuringen en het indienen van vereiste documenten, rapportages en verantwoordingen. Omdat (assistent) bewindvoerders tijdens inbeltijden hun aandacht moeten verdelen tussen inkomende gesprekken en meer administratief werk is besloten om ‘s ochtends tijd te reserveren voor inkomende gesprekken. Daarmee blijft ‘s middags meer tijd over om geconcentreerd te werken aan de extra werkzaamheden.

Scheefgroei tussen werk en vergoeding
Mijn Geld en Zo vindt het jammer dat de inbeltijden beperkt worden. Door de oplopende werkdruk is er een scheefgroei ontstaan tussen het werk dat gedaan moet worden en uren die vergoed worden. Dit beeld wordt ook bevestigd door onderzoek dat de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) deed in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bewindvoerders geven zelf ook aan dat de huidige beloning niet toereikend is. Zo kost een een 5 jarig bewindvoeringstraject met problematische schulden in de praktijk circa 150 uur, terwijl de beloning uitgaat van 121 uur. Voor het ‘zelfredzaam maken’ van hulpvragers is slechts 3 uur per jaar beschikbaar.