Over Mijn Geld en Zo

Wij vinden dat mensen die hulp nodig hebben bij het regelen van hun financiën eerlijke en transparante hulp verdienen. Daarom zetten we ons dagelijks in om die hulp te bieden. We praten ook mee over wetgeving, verbeteringen voor de gehele branche, hulpmiddelen waar alle bewindvoerders gebruik van kunnen maken en praktijkopleidingen voor mensen die in ons vak willen werken.   

Onafhankelijk van zorginstellingen

  Beschermingsbewindvoerders zoals Stichting Mijn Geld en Zo, die werken voor mensen met een beperking, komen voort uit grote landelijke zorginstellingen die ooit zelf het geld van cliënten beheerden. Toen de rechtspraak besloot dat dit niet langer gewenst was, zijn vanuit deze zorginstellingen stichtingen ontstaan om onafhankelijk van zorginstellingen het geld van bewoners te beheren. Mijn Geld en Zo komt voort uit één van die stichtingen die in 1987 is opgericht.

  100% mensen helpen

  De wortels van Mijn Geld en Zo liggen daarom al vanaf het begin bij de mensen die hulp nodig hebben bij hun financiën omdat ze een (verstandelijke) beperking, niet aangeboren hersenletsel of dementie hebben. Vanaf het begin zijn we een stichting zonder winstoogmerk. Ons doel ligt 100% bij het helpen van mensen die geld moeilijk vinden.    

  Grotere rol voor beschermingsbewind

  In de afgelopen jaren hebben beschermingsbewindvoerders een steeds grotere rol gekregen. Als wettelijk vertegenwoordiger, benoemd door de rechtbank, wordt van ons verwacht dat we niet alleen zo zorgvuldig mogelijk met het geld van cliënten omgegaan, maar ook dat we actief kijken naar meer zelfredzaamheid en zelfstandigheid voor de cliënten.

  Jaarlijkste audit op basis van accountantsprotocol

  We regelen alles wat met geld te maken heeft, dus alle inkomsten en uitgaven, maar ook bijzondere bijstand, eigen bijdrages, de aangifte inkomstenbelasting, gemeentelijke heffingen en als het nodig is zelfs risicospreiding van vermogen. De verantwoording voor al dit werk doen we periodiek naar de cliënt en jaarlijks naar de rechtbank. Er is een jaarlijkse audit op basis van het accountantsprotocol vastgesteld door het Kwaliteitsbureau voor Curatele, Bewind en Mentorschap van de rechtspraak

  Maatschappelijk betrokken

  We zijn een maatschappelijk bewindvoerder. Dat betekent dat we ons werk doen vanuit ideële overtuiging en we geen winstoogmerk hebben. Dat geeft ons de ruimte om de vergoeding die we ontvangen volledig in te zetten voor cliënten en voor maatschappelijke betrokkenheid.

  Visuele hulpmiddelen en begrijpelijke taal

  Dat kun je bijvoorbeeld zien aan onze website. Daarin laten we zien dat we begrip hebben voor de uitdagingen waar cliënten dagelijks mee te maken hebben. We zetten ons er voor in dat cliënten onze website kunnen begrijpen en gebruiken door gebruik te maken van visuele hulpmiddelen en begrijpelijke taal.

  Raad van Bestuur

  Stichting Mijn Geld en Zo heeft een Raad van Bestuur met drie leden. Alle drie hebben ze hun persoonlijke drijfveren waarom ze plaats hebben genomen in het bestuur van de Stichting Mijn Geld en Zo. Je leest meer over hun achtergrond in hun interviews.

  Verantwoording

  Stichting Mijn Geld en Zo vindt het belangrijk dat cliënten, ouders, begeleiders, zorginstellingen en andere organisaties kunnen zien waar we voor staan, wat we doen en hoe we ons willen ontwikkelen. Om daar meer inzicht in te geven wil de Stichting vanaf 2025 jaarlijks verantwoording afleggen in de vorm van een jaarverslag dat begrijpelijk en toegankelijk is voor een brede doelgroep.