Controle door de rechter

Alles wat wij voor jou doen, wordt door de rechter gecontroleerd. Eén keer per jaar sturen we hem een uitgebreid verslag.

Rekening en verantwoording

Zo’n verslag heet een ‘Rekening en Verantwoording’. De rechter controleert het. Vindt hij het verslag niet goed, dan moeten we hem extra uitleg sturen. Vindt hij het wel goed, dan is alles in orde. We krijgen daar een berichtje van.

De ‘Rekening en Verantwoording’ nemen we mee als we bij jou op bezoek komen. Dan leggen we hem aan je uit. We proberen je in ieder geval één keer per jaar te spreken. We nemen dan je situatie door, kijken we of er niets verandert moet worden en of je nog wel tevreden bent. Soms maken we nieuwe afspraken, dan passen we ook je budgetplan aan.