Bedankt Stichting kinderhulp!

Stichting Mijn Geld en Zo heeft voor 3 gezinnen een dagje uit kunnen realiseren dankzij Stichting kinderhulp. Namens deze kinderen heel erg bedankt Stichting Kinderhulp!

Steun Stichting Kinderhulp

Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. De stichting helpt ze onvoorwaardelijk. Zodat ook zij erbij horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind.