Beeldbellen bevalt goed

Door de tweede coronagolf werken bewindvoerders zo veel mogelijk vanuit huis. Locatiebezoek proberen we zo veel mogelijk te vermijden. Voor de veiligheid van onze cliënt en onze medewerkers. Ondertussen doen we ervaring op met beeldbellen en merken we de toegevoegde waarde in de praktijk.

Goed alternatief voor live contact
Als bewindvoerder bestaat een belangrijk deel van je werk uit uitleggen aan mensen met een beperking waarom dingen niet kunnen, of wel moeten. Persoonlijk contact maken is daarvoor belangrijk. Beeldbellen maakt het een stuk makkelijker om elkaar letterlijk in de ogen te kijken en het gesprek aan te gaan.

Via telefoon, tablet of laptop
Heb je de indruk dat de cliënt die je ondersteuning geeft er baat bij heeft om te beeldbellen met zijn bewindvoerder, maak hem er daar dan attent op. De bewindvoerders van Mijn Geld en Zo kunnen op verschillende manieren contact leggen. Via de telefoon, Jabber of WebEx. Vraag naar de mogelijkheden.