Wat is curatele?

Regelmatig ontvangen wij vragen over de rol van een bewindvoerder, een mentor of een curator. Op uitnodiging geven we hier ook presentaties over aan familieraden of aan begeleiders. De oudste wettelijke beschermingsmaatregel is curatele. Deze maatregel bestaat al sinds 1838. Het is de zwaarste van de drie wettelijke maatregelen omdat degene die onder bewind staat volledig handelingsonbekwaam is. De maatregel wordt tegenwoordig nog maar zelden uitgesproken. Dit vanwege het feit dat we internationaal hebben afgesproken dat cliënten met een beperking ook zo zelfstandig mogelijk moeten kunnen leven. Als er bijzondere familiaire omstandigheden spelen kan deze maatregel nog wel aangevraagd worden. De rechtspraak kiest tegenwoordig liever voor een combinatie van Bewindvoering en mentorschap. Waarbij de bewindvoerder gaat over de financiële beslissingen en de mentor gaat over persoonlijke beslissingen rondom zorg, verpleging, behandeling en begeleiding. Over de financiële haalbaarheid van zaken overleggen mentor en bewindvoerder. Een mentor kan het bijvoorbeeld verstandig vinden dat een cliënt die veel stress heeft een keer met vakantie gaat, maar de bewindvoerder beslist hoeveel geld er aan de vakantie besteed kan worden.

Over een aantal hoogstpersoonlijke zaken mag noch een curator noch een mentor beslissingen nemen Het gaat daarbij om zaken als een echtscheidingsverzoek indienen, kinderen adopteren of erkennen, donorregistratie doen, euthanasieverklaring opstellen, beslissen over de opname in een psychiatrisch ziekenhuis of het maken van een testament.

Voor meer informatie kun je ook de volgende websites bezoeken:
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie
http://www.goedvertegenwoordigd.nl

We zouden het leuk vinden om in volgende nieuwsbrieven aan de hand van een situatie meer informatie te geven. Heb jij een situatie die je, anoniem, aan ons voor zou willen leggen, mail dan naar Marjon Bronkhorst m.bronkhorst@mijngeldenzo.nl.