Training problematische schulden

Een problematisch schuldendossier vraagt veel van een bewindvoerder. Aan de ene kant moet je de cliënt door een moeilijke periode heen helpen. Tegelijkertijd treed je ook vaak op als tolk voor incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverleners die geen ervaring hebben met onze doelgroep.

Bijleren over schulden
Om meer te leren over de fasen van bewind en schuldenbewind volgden de bewindvoerders van Mijn Geld en Zo een training op maat én op afstand bij De Bewindroos. In de praktijkgerichte cursus, met ruimte voor interactie, was aandacht voor de huidige regels en wetgeving rond het schuldentraject.

Vroeg signaleren belangrijk
Als bewindvoerder is het belangrijk om vroeg te weten wanneer een cliënt bezig is om schulden of betalingsachterstanden op te bouwen. Vooral bij lage inkomens is schulden wegwerken een langdurig en pijnlijk proces. Heb je als begeleider vragen over cliënten met schulden, neem dan contact met ons op.