Toolbox voor VG-bewindvoerders gereed

Stichting Mijn Geld & Zo ondersteunde het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam bij het ontwikkelen van een toolbox voor VG-bewindvoerders.

Een stappenplan, coachingstool en laagdrempelige, visuele communicatiemiddelen. Dat zijn onderdelen die Stichting Mijn Geld & Zo samen met collega’s, ervaringsdeskundigen en experts van het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam ontwikkelden voor een toolbox voor bewindvoerders die mensen ondersteunen met een licht verstandelijke beperking .

Aansluiten bij LVB- belevingswereld
In Nederland heeft ongeveer een kwart miljoen mensen een bewindvoerder. Toen uit onderzoek bleek dat een steeds groter percentage van de mensen onder bewind een licht verstandelijke beperking hebben besloot het lectoraat om te onderzoeken hoe de doelgroep herkend kan worden, hoe ze zich onderscheiden in zelfredzaamheid, en hoe de hulp- en dienstverlening voor deze groep verbeterd kan worden.

Overzichtelijk stappenplan
De toolbox staat op de website www.toolboxbewind.nl en bestaat uit een video die uitlegt wat bewindvoering is, een downloadbaar stappenplan met 13 geïllustreerde stappen en een tool dat ondersteunt bij de coaching van een cliënt naar financiële (zelf)redzaamheid. Deze bestaat uit oefeningen gebaseerd op de Nibud-competenties voor financiële zelfredzaamheid, opgedeeld in diverse thema’s zoals omgaan met geld, werk en inkomen en belastingen.

Meer informatie
Toolbox Bewind