Voedingsgeld hoort op beheerrekening

In plaats van zorg in natura
Het klinkt misschien vreemd maar voedingsgeld is ook inkomen. Het is daarom belangrijk om altijd vooraf met de bewindvoerder te overleggen wanneer er een voedingsgeldregeling wordt ingesteld. Veel klanten van Mijn Geld en Zo wonen bij een zorgaanbieder die ook de maaltijden verzorgt. Er zijn locaties waar de zorgverlener er voor kiest om een deel van de zorg in natura door een vergoeding te vervangen. De instelling neemt dan alleen de warme maaltijd en het toetje voor haar rekening. Voor de broodmaaltijd en andere dagelijkse levensbehoeften (behalve WC-papier, vuilniszakken en keukenrollen) krijgen de bewoners ‘voedingsgeld’ op hun rekening gestort.

Dus geen voedingsgeld op leefgeldrekening
Voedingsgeld valt onder het inkomen van de bewoner. Daarom is het belangrijk dat het overgemaakt wordt naar de beheerrekening. De bewindvoerder kan dan controleren of het juiste bedrag wordt overgemaakt en maakt het daarna over op de leefgeldrekening. Wordt het geld op de leefgeldrekening overgemaakt, dan zijn zowel de bewindvoerder als de cliënt niet aansprakelijk als er fouten worden gemaakt bij het overmaken van voedingsgeld door de zorginstelling. 

In lijn met zorgvuldigheidsbeginsel
Geld laten storen op de beheerrekening is daarom belangrijk omdat het in lijn is met het zorgvuldigheidsbeginsel. De leefgeldrekening valt onder de beschikkingsmacht van de bewindvoerder, maar als deze niet geïnformeerd is en niet weet wanneer er geld op de rekening komt en over welk bedrag het gaat kan de bewindvoerder het ook niet controleren en voorkomen dat het geld aan iets anders wordt uitgegeven.