Ziektekostenverzekering

In de afgelopen weken zijn de bewindvoerders en hun assistenten druk bezig geweest met de ziektekostenverzekering van onze cliënten. In dat kader hebben we begeleiders actief benaderd met de vraag om na te gaan of de huidige aanvullende verzekering nog passend is. Tot 31 januari 2019 is het nog mogelijk om de aanvullende verzekering te wijzigen. De basisverzekering kan tot uiterlijk 31 december gewijzigd worden.

Voor het verzoek tot wijziging of opzegging wordt gedaan verzoeken wij jullie om goed na te gaan wat het zorgpakket is dat de cliënt heeft. Alleen voor cliënten die een WlZ-pakket hebben “zorg inclusief behandeling” geldt dat zij in relatie tot hun aandoening geen aanvullende verzekering(en) nodig hebben. Alle overige cliënten dienen een afweging te maken of zij wel/niet een aanvullende verzekering nodig hebben.

Het zorgkantoor adviseert daarom om niet zomaar alle aanvullende verzekeringen te beëindigen. Tevens moet er rekening gehouden worden met het feit dat na beëindiging niet opnieuw of soms zeer lastig weer een aanvullende verzekering afgesloten kan worden.

Moet de polis aangepast worden laat het ons zo snel mogelijk weten dan regelen we dit zo snel mogelijk.