Eigen bijdrage WLZ

De eigen bijdrage WLZ kan gezien worden als de betaling van huur en zorg maar dan op basis van een systeem van draagkracht. Mensen die een uitkering hebben maar geen grote spaarrekening betalen minder dan mensen die werken of een hoge spaarrekening hebben.

Budgetplanbespreking

De komende maanden zullen de bewindvoerders van Mijn Geld en Zo bezig zijn met het houden van een budgetplanbespreking met de cliënt.Tijdens dit gesprek willen we graag dat de cliënt ook zelf aanwezig is.