Eigen bijdrage WLZ

Regelmatig komen er vragen bij ons binnen over de hoogte van de eigen bijdrage WLZ die door het CAK geïnd worden. De eigen bijdrage WLZ kan gezien worden als de betaling van huur en zorg maar dan op basis van een systeem van draagkracht. Mensen die een uitkering hebben maar geen grote spaarrekening betalen minder dan mensen die werken of een hoge spaarrekening hebben.

Inhouden op de uitkering
De eigen bijdrage WLZ wordt vastgesteld op een volledig financieel jaar. Voor de bepaling van de eigen bijdrage WLZ in 2019 is dit het jaar 2017. Mijn Geld en Zo bekijkt elk jaar of de bepaling van de eigen bijdrage WLZ juist is. Als er in de loop van 2018 of in 2019 grote veranderingen zijn in de financiële situatie van de cliënt kan altijd een peiljaar verlegging aangevraagd worden. Bij de meeste cliënten wordt de eigen bijdrage WLZ direct ingehouden op de uitkering.