Budgetplanbespreking

De komende maanden zullen de bewindvoerders van Mijn Geld en Zo bezig zijn met het houden van een budgetplanbespreking met de cliënt. De bewindvoerders hebben hiervoor een planning gemaakt en zullen de komende tijd deze afspraken ook daadwerkelijk gaan maken, voor zover ze al niet gemaakt zijn. Tijdens dit gesprek willen we graag dat de cliënt ook zelf aanwezig is.

Wettelijk verplicht 
In kader van de nieuwe AVG is dit echt nodig. We mogen in basis alleen praten met onze cliënten. Nu is dat gezien hun beperkingen niet altijd haalbaar, maar dan zullen we dat goed moeten kunnen onderbouwen met wie we dan wel over hun geldzaken mogen praten. Wij worden hier door de Rechtbank ook op gecontroleerd.

In een uur bijgepraat
We bespreken met de cliënt het budgetplan, de inkomsten en uitgaven in 2018, wensen van de cliënt, toestemmingsverklaring enzovoort. Ook kunnen we dan direct een kopie van een nieuwe identiteitsbewijs meenemen of het plan van aanpak bijstellen als dat nodig is. Een gesprek duurt ongeveer een uur en in basis bepaald de cliënt wie er bij het gesprek verder aanwezig is, meestal is dat de begeleiding, maar ook de mentor of familie mag er bij zijn.