Ondersteuning komt in de knel

Vanaf 2024 worden de beloningen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren weer geïndexeerd. “Goed nieuws,” vindt directeur Mijn Geld en Zo Joost Helsloot “maar het vraagt wel om een vervolgstap, want met de huidige aanpak lopen we het gat niet dicht dat in de loop van de jaren gegroeid is. Zonder verdere actie komt de bescherming van een kwetsbare doelgroep in gevaar.”

Sectorbreed probleem
“Als stichting hebben we geen winstoogmerk. Daarom konden we in de afgelopen jaren onze cliënten korting aanbieden op de vastgestelde tarieven. Maar we hebben ook als stichting de plicht om ons eigen huishoudboekje op orde te houden. De kosten voor bewindvoering zijn harder gestegen dan de vergoedingen. Dit maakt het onmogelijk om nog langer kortingen te verstrekken, anders komen we zelf in de problemen.”

Geen nieuwe cliënten aannemen?
“Mijn Geld en Zo is aangesloten bij brancheorganisatie NVVK, die een actieve rol speelt in discussies en onderzoeken naar verbetering in de sector. Dit doen ze samen met collega brancheorganisaties zoals NBBI en Horus. Deze hebben hun leden vorig jaar aanbevolen om dienstverlening te beperken vanwege de financiële en operationele uitdagingen. Sommige bewindvoerders hebben daarna geen nieuwe cliënten meer aangenomen.”

Samenleving heeft ook zorgplicht
“Als bewindvoerder voor een kwetsbare doelgroep zouden wij niet snel overgaan op een cliëntenstop. Het is wel belangrijk om te bedenken dat de vergoeding voor een ‘toestandenbewind’ lager is dan voor problematisch schuldenbewind. Het is essentieel dat we als samenleving onze verantwoordelijkheid erkennen en een duurzame oplossing bedenken. Het gaat om een doelgroep die vanwege hun verstandelijke beperking altijd een vorm van ondersteuning nodig zal hebben en die we niet in de steek willen laten.