30-08 studiedag Mijn Geld en Zo

Op woensdag 30 augustus zijn alle medewerkers van Mijn Geld en Zo op studiedag. Dit betekent dat we op die dag gesloten zijn. Houd er rekening mee bij het insturen van aanvragen.

studiedag Mijn Geld en Zo

Als bewindvoerder blijf je leren
De bewindvoerders van Mijn Geld en zo en hun ondersteuners doen regelmatig aan her- of bijscholing. Ten minste één keer per jaar gaan we als groep in training. Zo hebben we vorig jaar met zijn allen een training over problematische schulden gevolgd. Op deze manier blijf je bij in je vak en leer je ook elkaar beter kennen.

Ontwikkelingen in de zorg volgen
De jaarlijkse studiedag is een ideale gelegenheid om met elkaar stil te staan bij actuele veranderingen in ons vakgebied. Als bewindvoerders werken we immers voor een bijzondere doelgroep. Dat doen we vaak in samenwerking met zorgprofessionals uit de verstandelijk gehandicapten sector. Dit is een sector waarin veel verandert. Zo is er meer aandacht voor zeggenschap van cliënten. Ook veranderingen in de wetgeving (denk aan de Wet zorg en dwang) hebben invloed op ons werk.

De klanten van Mijn Geld en Zo veranderen ook
Een ander onderwerp dat vaak aan de orde komt tijdens de jaarlijkse studiedag is dat ook onze klanten te maken hebben met veranderende mogelijkheden en beperkingen. Zo zijn meer klanten tijdens de coronapandemie gewend geraakt aan beeldbellen. Een andere verandering waar we rekening mee willen houden is dat onze klanten steeds ouder worden en meer te maken krijgen met de problemen die de oude dag met zich meebrengt, zoals een veranderende familiesamenstelling, afnemende zelfstandigheid, etc.