Coronavirus update #1

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich snel en de overheid roept op tot maatregelen om besmetting te voorkomen. Ook wij nemen extra maatregelen.

Wat is curatele?

Regelmatig ontvangen wij vragen over de rol van een bewindvoerder, een mentor of een curator. Op uitnodiging geven we hier ook presentaties over aan familieraden of aan begeleiders. De oudste wettelijke beschermingsmaatregel is curatele. Deze maatregel bestaat al sinds 1838. Het is de zwaarste van de drie wettelijke maatregelen omdat degene die onder bewind staat […]

Verhuizen

Bij een verhuizing komt altijd heel veel kijken. Er moet van alles geregeld worden voor iemand daadwerkelijk verhuist. Ook financieel. Het is daarom goed om zodra het bekend is dat iemand wil verhuizen al te overleggen met de bewindvoerder. De bewindvoerder kan helpen met het uitrekenen van de financiële gevolgen voor het inkomen van de […]