Budgetplanbesprekingen

Voor de cliënten van Mijn Geld en Zo is budgetteren precisiewerk. Iedere verandering in inkomsten of uitgaven heeft immers zijn consequenties. Daarom maken de bewindvoerders in deze tijd van het jaar tijd vrij om het samen met cliënten te bespreken. In dit tweede coronajaar gebeurt dat via beeldbellen.

Inzicht in inkomsten en uitgaven
Mijn Geld en Zo maakt voor iedere klant een budgetplan. Hierin staan de vaste inkomsten en uitgaven van de klant benoemd. Zo krijgen we inzicht in wat er per maand overblijft voor persoonlijke uitgaven. Afhankelijk van wat de klant wil kan dit zijn in leefgeld, kleedgeld en een spaarbedrag. Als we sparen kunnen we op termijn grotere uitgaven doen. Bijvoorbeeld voor een fiets of een duurdere vakantie. Hoeveel er kan is afhankelijk van wat er na de betaling van de vaste lasten van het inkomen overblijft. Dit bedrag is dus voor iedere klant anders.

Januari verandermaand
In januari verandert er altijd veel in het inkomen en de vaste lasten. De eigen bijdrage van het CAK wordt aangepast, de uitkering en de toeslagen iets verhoogd, de ziektekostenverzekering wordt meestal wat duurder en alle andere uitgaven worden vaak een beetje duurder. Dit jaar zien we bij verschillende klanten dat er netto minder te besteden is dan vorig jaar. Daarom zijn de bewindvoerders van Mijn Geld en Zo druk bezig met het nalopen van de budgetplannen en te kijken of alles klopt. Zodra het budgetplan klaar is willen we dit graag met de klant bespreken. Helaas kunnen we in deze Coronatijd niet (altijd) op bezoek bij de klant komen. In dat geval willen we graag een beeldbelafspraak maken. Wij kunnen dit vanuit Mijn Geld en Zo regelen, maar als begeleider kun je dit meestal niet binnen de werkomgeving opstarten. Cliënten kunnen dit vaak wel direct opstarten via hun tablet of telefoon.

Afspreken met begeleiders
Is het voor een klant niet mogelijk om zelf met ons te overleggen, dan spreken wij toch graag met de begeleiding af wat het maandelijks besteedbare bedrag is. Dit om te voorkomen dat een cliënt te veel of juist te weinig kan uitgeven via de locatie kas. We zijn nu al bezig met het maken van afspraken voor de komende periode. Mochten er echt problemen zijn dan is het handig om even met de eigen bewindvoerder contact op te nemen om eerder een afspraak te maken.