Forse straffen voor pinpasfraude

Neem je als begeleider leefgeld op voor de cliënt, dan moet de cliënt er zelf bij zijn om de pincode in te voeren. Doe je dat niet en gebruik je zelf de pincode van de cliënt dan maak je je schuldig aan pinpasfraude. Straffen voor pinpasfraude bestaan meestal uit een forse werkstraf en een strafblad. Een enkele keer wordt ook gevangenisstraf opgelegd. Daarnaast kun je rekenen op ontslag op staande voet en ben je je BIG-registratie én je VOG kwijt.   

Steeds meer leefgeldpassen in omloop
Cashloos en contactloos betalen beginnen de norm te worden. Mijn Geld en Zo merkt dat aan de gestage groei van aanvragen voor leefgeldpassen. De pas helpt mensen met een beperking om mee te blijven doen in de samenleving. Tegelijkertijd verlaagt het de drempel voor onrechtmatig gebruik en misbruik. De verleiding is groot om de cliënt die je begeleidt te ‘helpen’, maar een pinpas gebruiken zonder dat de cliënt er bij is en zonder expliciete toestemming is strafbaar.

Extra aandacht voor signalen
Mensen met een verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar voor financieel misbruik. Het is bij ouderen de meest gerapporteerde vorm van mishandeling. Stichting Mijn Geld & Zo is alert op mogelijk misbruik en trekt aan de bel wanneer er verdachte transacties worden gezien. Tegelijkertijd is het belangrijk om ook als familielid of begeleider alert te zijn op signalen van financieel misbruik, zoals plotselinge of onverklaarbare opnames of uitgaven waar de cliënt moeilijk een verklaring voor kan geven of plotseling geldgebrek.