Geldaanvragen 

Elke dag ontvangen wij geldaanvragen van cliënten, begeleiding of andere betrokkenen van de cliënt. Als het gaat om een normale aanvraag en deze voor 13.00 uur gedaan wordt, kan het toegestane verzoek nog diezelfde dag worden overgemaakt. Wij vragen altijd waar het geld voor bestemd is zodat wij dit juist in de administratie kunnen verwerken. Alle geldaanvragen lopen via de bewindvoerder. Dat kan tijdens de budgetplanbespreking of tussentijds.

Eerst naar de rechtbank
Gaat het om een bedrag van meer dan € 1.500,- dan moeten wij dit altijd eerst voorleggen aan de rechtbank. In dat geval is het belangrijk om een goede prijsopgave te hebben. Dit kan ook om een vakantie gaan die meer dan € 1.500,- kost. Deze offerte leggen wij dan samen met een afschrift van de bank ter beoordeling voor aan de rechtbank. De tijd die de rechtbank nodig heeft voor de behandeling van de aanvraag verschilt per rechtbank. Standaard houden wij daarom een termijn van 6 weken aan.

Kleine kas regeling
De meeste zorginstellingen waar onze cliënten wonen hanteren vaak ook een Kleine Kas Regeling voor uitgaven via de zorginstelling. Deze uitgaven worden een maand later door de cliënt terugbetaald. Gezien de financiële situatie van de meeste cliënten hanteren we een maximum bedrag van €200,- per maand tenzij nadrukkelijk anders afgesproken.