Zelfredzaamheidstest

Soms is het niet duidelijk hoe zelfredzaam iemand is. In dat geval bevelen we een zelfredzaamheidstest aan, die we via Mesis kunnen aanbieden.

Wetenschappelijk onderbouwd
Mesis is een screeningsinstrument dat inzicht geeft in gedrag, motivatie, vaardigheden en leerbaarheid van mensen. Dit helpt om een beeld te krijgen van de mate waarin mensen duurzaam en stabiel financieel gedrag kunnen gaan vertonen. Daarmee is het een nuttig hulpmiddel voor de zorgprofessional die wil weten hoe zelfredzaam een cliënt is. De methode is in 2013 en is inmiddels wetenschappelijk onderzocht.

Overzichtelijke rapportage

Op basis van de antwoorden van de cliënt stelt Mesis een rapportage op die een beeld geeft van de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt. In het voorbeeld van de website van Mesis hierboven is te zien dat de cliënt laag scoort op motivatie, gedrag en vaardigheden, zelfregie en overtuiging. Uit het (fictieve) voorbeeld komt het beeld naar voren van iemand voor wie het moeilijk zal blijven om zelf de eigen financiën te regelen. Het kan daarmee een goed hulpmiddel zijn voor zorgprofessionals om het gesprek met de cliënt en de familie aan te gaan.

Succesvolle pilot
In 2018 is een succesvolle pilot gedaan met Mesis. Op basis van de resultaten heeft Mijn Geld en Zo samen met Stichting Philadelphia Zorg besloten om ook na 1 januari 2019 met Mesis door te gaan. De aanvraag voor deelneming aan Mesis wordt altijd gedaan door de begeleider. Nadat de cliënt de vragenlijst heeft ingevuld, wordt de vragenlijst besproken. Dit gesprek vindt plaats met cliënt, diens begeleider en iemand van Mijn Geld en Zo.

Wil je meer informatie over Mesis en wat daarvan het voordeel is voor jouw cliënt(en) neem dan contact op met Marjan Oudshoorn via m.oudshoorn@mijngeldenzo.nl