Budgetplanbesprekingen

Budgetten plannen is precisiewerk. Daarom nemen we de tijd om met cliënten de gevolgen te bespreken van andere inkomsten of uitgaven.

Bas moet sparen voor de Kerst

Bewindvoering voor mensen met een verstandelijke beperking is een vak apart. Greet Prins geeft een korte schets van hun bijzondere werk met cliënten.

Eigen bijdrage WLZ

De eigen bijdrage WLZ kan gezien worden als de betaling van huur en zorg maar dan op basis van een systeem van draagkracht. Mensen die een uitkering hebben maar geen grote spaarrekening betalen minder dan mensen die werken of een hoge spaarrekening hebben.

Geldaanvragen 

Elke dag ontvangen wij geldaanvragen van cliënten, begeleiding of andere betrokkenen van de cliënt. Als het gaat om een normale aanvraag en deze voor 13.00 uur gedaan wordt, kan het toegestane verzoek nog diezelfde dag worden overgemaakt. Wij vragen altijd waar het geld voor bestemd is zodat wij dit juist in de administratie kunnen verwerken. Alle […]

Wat is curatele?

Regelmatig ontvangen wij vragen over de rol van een bewindvoerder, een mentor of een curator. Op uitnodiging geven we hier ook presentaties over aan familieraden of aan begeleiders. De oudste wettelijke beschermingsmaatregel is curatele. Deze maatregel bestaat al sinds 1838. Het is de zwaarste van de drie wettelijke maatregelen omdat degene die onder bewind staat […]

Vakantieaanvragen

Wil je cliënt met vakantie dan is de bewindvoerder degene die financieel beslist of dit ook mogelijk is. Overleg daarom altijd eerst met de bewindvoerder of en zo ja hoeveel geld er beschikbaar is voor een vakantie.

Waar gaat de post heen?

Als een persoon een bewindvoerder heeft, dan verzoekt de bewindvoerder de instanties om alle post direct naar de bewindvoerder te sturen, tenzij nadrukkelijk afgesproken is om dat niet te doen. Gemeenten en de daar direct aangekoppelde instantie zoals bijvoorbeeld de SVB, sturen de post echter naar de cliënt. Het gaat dan bijvoorbeeld om gemeentelijke belastingen […]

Ziektekostenverzekering

In de afgelopen weken zijn de bewindvoerders en hun assistenten druk bezig geweest met de ziektekostenverzekering van onze cliënten. In dat kader hebben we begeleiders actief benaderd met de vraag om na te gaan of de huidige aanvullende verzekering nog passend is. Tot 31 januari 2019 is het nog mogelijk om de aanvullende verzekering te […]