Als zelfstandig betalen niet meer verantwoord is

Een eigen leefgeldrekening is handig. En belangrijk voor de zelfstandigheid van een cliënt. Maar wat doe je wanneer een cliënt extreem vergeetachtig is geworden of om een andere reden zijn pincode meer kan onthouden? Overleg op tijd met de bewindvoerder als je de signalen ziet. Er zijn nog verschillende mogelijkheden om cliënten op een verantwoorde manier te ondersteunen.

Let goed op de tekens
Maakt een cliënt een vergeetachtige indruk op je? Heeft hij of zij opeens problemen met alledaagse handelingen die eerder geen probleem gaven, zoals koffie zetten of eten koken? Heb je de indruk dat iemand steeds vaker de tijd of de weg kwijt raakt of minder goed uit woorden kan komen? Het kan een indicatie zijn van beginnende vergeetachtigheid. Wanneer iemand zijn eigen PIN code niet meer kan onthouden moet je -samen met de bewindvoerder- zoeken naar andere oplossingen.

Screenen op financiële vaardigheden
Bij de intake controleert Mijn Geld en Zo bij alle cliënten of ze zelfstandig genoeg zijn om geld te pinnen. Als een cliënt al een eigen bankrekening en pas heeft kan het in de toekomst vaak ook. De bewindvoerder vraagt dan een leefgeldrekening aan en in onderling overleg wordt afgesproken wanneer en hoeveel geld de cliënt als leefgeld krijgt.

Voor iedere cliënt anders
Hoeveel geld een cliënt als leefgeld krijgt hangt van de persoonlijke situatie af. En die is voor iedere cliënt anders. De hoogte van het leefgeld wordt bepaald door de financiële ruimte die er is én of de cliënt daar ook mee om kan gaan. De ene cliënt kan elke werkdag een beetje leefgeld krijgen terwijl de ander één keer per maand leefgeld krijgt. De cliënt kan dan zelf uitgaven doen en beslissen of hij het geld pint of met de bankpas betaalt.

Ook bij contactloos betalen PINcode nodig
Het kan zijn dan een cliënt heel goed verantwoord kan omgaan met zijn leefgeld, maar geen PINcode kan onthouden. Contactloos betalen lijkt dan een goed alternatief, maar wanneer je € 50,- (In coronatijd vaak opgehoogd door de bank tot € 100,-) achter elkaar contactloos betaald hebt vraagt de bank toch om een pincode. Veel banken ondersteunen voor cliënten die onder bewind staan geen contactloze betaling via smartwatch of mobiele telefoon.

Fraude zien te voorkomen
Wanneer een cliënt de pincode niet (meer) kan onthouden is het vaak beter om met elkaar te overleggen of het mogelijk is om gebruik te maken van een kasregeling bij de zorginstelling. Begeleiders mogen immers niet pinnen met het pasje van een cliënt. Maak in dat geval een afspraak met de bewindvoerder. Deze kan dan uitgaven die ook bij de cliënt geïnd kunnen worden, zoals leefgeld en andere voorzieningen stoppen en de leefgeldrekening opheffen. Zo zijn er geen mogelijkheden tot fraude en hoeft de cliënt niet te betalen voor een bankrekening die niet gebruikt wordt.

Foto van Eduardo Soares via Pexels