Zo stap je over naar een andere bewindvoerder

Het is een term waarop op Google vaak gezocht wordt. Ook op de website van Mijn Geld en Zo is het de meest gestelde vraag: “Hoe kan ik van bewindvoerder veranderen?”. Overstappen is altijd mogelijk, maar het is wel een proces met meerdere stappen. Cliënten zijn immers door de rechter bij een bewindvoerder onder bewind geplaatst en alleen de rechter kan dit wijzigen. Het proces bestaat uit de volgende stappen.

Cliënt moet overstap zelf aanvragen
Het is niet mogelijk dat begeleiders vragen aan de rechter of de cliënt mag overstappen van bewindvoerder. De cliënt moet dat altijd zelf doen. Kan een cliënt de overstap naar een andere bewindvoerder niet zelf aanvragen, dan kan een gemachtigd familielid of de familiementor benaderd worden om het verzoek namens de cliënt in te dienen.

Overleg eerst met je huidige bewindvoerder
Het isbelangrijk dat bewindvoerders op tijd horen wanneer een cliënt niet tevreden is. Het is belangrijke feedback waarmee bewindvoerders verbeteringen kunnen doorvoeren. Als er ondanks gegronde klachten niets aan de situatie verandert zal de rechter het als een goede reden zien om over te stappen. Gaat de huidige bewindvoerder akkoord, dan kan de overstap beginnen. Anders duurt het proces langer en komt er meestal ook een zitting.

Brief aan de rechtbank
De volgende stap is dat een cliënt een brief schrijft naar de rechtbank om over te stappen. Dit kan overigens ook zonder eerst met de huidige bewindvoerder te overleggen. De nieuwe bewindvoerder heeft dan als taak om de oude bewindvoerder in te lichten, zodat deze alsnog contact op kan nemen met de cliënt om te kijken of ze er samen uit komen. De cliënt hoeft daar niet verplicht op in te gaan. Ook in dat geval komt er een zitting.

Kosten bij veranderen van bewindvoerder
Overstappen kost geld. De huidige bewindvoerder moet immers een dossier afsluiten en de nieuwe bewindvoerder moet een dossier aanmaken. Er komen ook griffiekosten voor de rechtbank bij. Bij elkaar komen de kosten neer op € 800,- tot € 1000,-. Soms heeft een cliënt recht op bijzondere bijstand en betaalt de gemeente (een deel van) de kosten. De rechtbank moet altijd betaald worden. De overige kosten alleen als de rechter het verzoek goedkeurt.

Nieuwe intake en formulieren
De volgende stap is dat de cliënt een nieuw intakegesprek voert met de nieuwe bewindvoerder. Hierin maakt de cliënt kennis met de nieuwe bewindvoerder en andersom. Als er een klik is tussen de cliënt en de nieuwe bewindvoerder, geeft de nieuwe bewindvoerder een bereidverklaring af. Omdat er al bewind is, zijn er geen akkoordverklaringen van familieleden nodig. Daarna vullen beide partijen de nodige formulieren in voor de overstap.

Verzoek naar de rechtbank
Cliënten kunnen hun brief met het verzoek en de reden van overstappen naar de Rechtbank sturen, samen met de bereidverklaring en de brief van de oude bewindvoerder. Is die brief er niet, dan zal de rechtbank de huidige bewindvoerder vragen om een reactie. Die reactie wordt ook met de cliënt gedeeld en als de bewindvoerder het niet eens is met de overstap zal er een zitting komen.