Nieuws filter

Beeldbellen bevalt goed

De bewindvoerders van Mijn Geld en Zo kunnen op verschillende manieren contact leggen. Via de telefoon, Jabber of WebEx. Vraag naar de mogelijkheden.

Lees meer

Praten over geld

Mark praat online met cliënten en medewerkers over geld en geeft zo een unieke inkijk in wat geld voor je betekent en waar je als cliënt van Mijn geld en Zo op moet letten.  Bijvoorbeeld bij het doen van online aankopen.

Lees meer

We blijven voorzichtig

Bij Mijn Geld en Zo blijven we rekening houden met het coronavirus en doen we ons best om cliënten en medewerkers zo veel mogelijk te beschermen tegen de (financiële) gevolgen van het coronavirus.

Lees meer

Coronavirus update #1

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich snel en de overheid roept op tot maatregelen om besmetting te voorkomen. Ook wij nemen extra maatregelen.

Lees meer

Eigen bijdrage WLZ

De eigen bijdrage WLZ kan gezien worden als de betaling van huur en zorg maar dan op basis van een systeem van draagkracht. Mensen die een uitkering hebben maar geen grote spaarrekening betalen minder dan mensen die werken of een hoge spaarrekening hebben.

Lees meer

Budgetplanbespreking

De komende maanden zullen de bewindvoerders van Mijn Geld en Zo bezig zijn met het houden van een budgetplanbespreking met de cliënt.Tijdens dit gesprek willen we graag dat de cliënt ook zelf aanwezig is.

Lees meer

Geldaanvragen 

Elke dag ontvangen wij geldaanvragen van cliënten, begeleiding of andere betrokkenen van de cliënt. Als het gaat om een normale aanvraag en deze voor 13.00 uur gedaan

Lees meer

Wat is curatele?

Regelmatig ontvangen wij vragen over de rol van een bewindvoerder, een mentor of een curator. Op uitnodiging geven we hier ook presentaties over aan familieraden of

Lees meer

Vakantieaanvragen

Wil je cliënt met vakantie dan is de bewindvoerder degene die financieel beslist of dit ook mogelijk is. Overleg daarom altijd eerst met de bewindvoerder of en zo ja hoeveel geld er beschikbaar is voor een vakantie.

Lees meer

Waar gaat de post heen?

Als een persoon een bewindvoerder heeft, dan verzoekt de bewindvoerder de instanties om alle post direct naar de bewindvoerder te sturen, tenzij nadrukkelijk afgesproken is om

Lees meer